Podczas pobytu Mieszkańca w Domu Seniora istnieje możliwość realizacji skierowania lekarskiego z zakresu rehabilitacji:

 • Fizykoterapii
  • laseroterapia
  • elektroterapia
  • terapia ultradźwiękowa
  • magnetoterapia
  • inhalacje
 • Kinezyterapii
  • pionizacja
  • nauka lokomocji
  • ćw. czynności samoobsługi
  • ćw. manualne
  • ćw. ogólnousprawniające
  • ćw. samowspomagane
  • ćw. czynne w odciążeniu
  • ćw. czynne w odciążeniu z oporem
  • ćw. indywidualne (1:1)
  • ćw. przyłóżkowe (np. oddechowe, bierne, czynno-bierne, izometryczne)
 • Hydroterapii
  • masaż wirowy KKG
  • masaż wirowy KKD
 • Masażu

*O czasie realizacji zleceń decyduje kolejność ich składania

W przypadku braku przeciwwskazań od poniedziałku do piątku istnieje możliwość uczestnictwa w ćwiczeniach ogólnousprawniających oraz korzystania z urządzeń na sali kinezyterapii:

 • cykloergometr
 • rotor KKG i KKD
 • ćw. samowspomagane KKG
 • ćwiczenia manualne dłoni
 • tor do nauki chodu
 • przybory rehabilitacyjne (np. piłki, gumy, ciężarki)

*O braku przeciwwskazań decyduje lekarz wystawiając stosowne zaświadczenie na czas określony.