Fundacja Więź Pokoleń

mail: biuro@fwpkielce.pl

Kontakt pod numerem telefonicznym:

510 505 156 w dniach: wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 12:00

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 22.01.2020 r. zakończył działalność

Dom Seniora Aktywni Zawsze prowadzony przez Fundację Więź Pokoleń.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę oraz za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyliście.

Z wyrazami szacunku

Fundacja Więź Pokoleń