DOM SENIORA

DOM SENIORA Aktywni Zawsze w Kielcach mieści się przy ul. Peryferyjnej 15. Budynek posiada trzy kondygnacje i jest pozbawiony barier architektonicznych. W Domu Seniora znajduje się winda oraz platformy schodowe. Do dyspozycji pensjonariuszy oddano zarówno  w pełni umeblowane jak i częściowo wyposażone pokoje jedno-, dwu-, trzyosobowe oraz pokoje dwuosobowe, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (w tym również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Każdy pokój posiada łazienkę, telewizor oraz urządzenia przywoławcze. Pokoje mieszkalne mają powierzchnię przekraczającą   normatywy wynikające z  ustawy.

Oferujemy miejsce zamieszkania w komfortowo urządzonych pokojach w cenie:

  • w pokojach dwuosobowych,
  • w pokojach trzyosobowych
  • w pokojach dwuosobowych odpowiednio wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • w pokojach jednoosobowych

Dom Seniora mieści się w nowym obiekcie,  komfortowo wyposażonym i przyjaznym dla osób starszych. Wszystkie pomieszczenia o charakterze integracyjnym, trakty komunikacyjne i hole oraz teren wokół obiektu są monitorowane. Dom Seniora otoczony jest parkiem z wieloletnią roślinnością i pięknym drzewostanem, a w nim: muszla koncertowa, grill, duże oczko wodne oraz alejki spacerowe z ławeczkami.

Personel Domu Seniora jest kompetentny i wykwalifikowany, przez całą dobę otacza swą opieką pensjonariuszy. Pracownicy placówki ukończyli specjalistyczne szkolenia, polegające na  indywidualnym doborze form rehabilitacji do potrzeb poszczególnych pacjentów.

Dla osób, które chcą rozwijać lub poszerzać swoje pasje, istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, miedzy innymi z informatyki użytkowej czy historii sztuki z elementami malarstwa lub wzornictwa.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.06.2016r.(Znak: PS.II.9432.10.2016) Dom Seniora Aktywni Zawsze stał się oficjalnie działającą placówką, świadczącą opiekę długoterminową dla osób w podeszłym wieku.