PROPOZYCJE SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

  • zorganizowane wyjazdy lub wyjścia do filharmonii, kina, teatru, galerii handlowych na terenie miasta (indywidualnie lub w grupach zorganizowanych),
  • wykorzystanie parku wokół Domu Seniora na potrzeby rekreacji i wypoczynku, a także imprez integracyjnych i kulturalnych (np. organizacja występów zaproszonych artystów w muszli koncertowej),
  • organizacja wycieczek po pięknej ziemi świętokrzyskiej,
  • korzystanie z kortu tenisowego, stołów do tenisa stołowego,
  • inne aktywności, uzgodnione wspólnie z mieszkańcami Domu.